Nails_art_Pimp my nails

IMG_7046.JPG_effected-01

*  T-shirt H&M * Jupe promod * Vernis kiko *  

*  T-shirt H&M * shirt promod * Vernish kiko *